Thursday, May 24, 2018

กล้วยไทยชนิดใดที่มีน้ำตาลน้อยที่สุด

กล้วย เป็นผลไม้ไทยที่นิยมกิน ซึ่ง กล้วยไทย ก็มีหลายชนิด แต่ละชนิดให้ความหวานไม่เท่ากัน หรือ น้ำตาลในกล้วยนั่นเอง เราไปดูกันว่ากล้วยไทยของเราที่มีขายตามตลาด กล้วยใหนที่ให้ความหวานน้ำตาลน้อยสุด

ข้อมูลโดย พรฤดี ศรีปทุมรักษ์ จุฬาลงกรณ์ ได้วิเคราะห์ดัชนีน้ำตาลในกล้วยแต่ละชนิด ไว้ดังนี้ เรียงจากมากไปหาน้อย

อันดับ 6 กล้วยน้ำว้าสุกงอม ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 46.7

อันดับ 5 กล้วยหอมสุก ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 45.8

อันดับ 4 กล้วยไข่สุกงอม ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 45.6

อันดับ 3 กล้วยไข่สุก ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 44.0

อันดับ 2 กล้วยหอมสุกงอม ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 43.4

อันดับที่ 1 กล้วยน้ำว้าสุก มีระดับความหวานของน้ำตาลอยู่ที่ 36.8

ณ ตอนนี้เราได้ทราบแล้วว่า กล้วยน้ำว้าสุก สามารถ กินเพื่อลดน้ำตาลได้ แถมมีประโยชน์ แต่จะมีใครบ้าง ที่ทราบ รู้อย่างนี้แล้วหากล้วยมาทาน  จะเป็นกล้วย ข้าว เนื้อ อาหาร อะไรก็แล้วแต่ ให้ทานแต่พอดี ออกกำลังกาย ก็จะดีต่อสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก blog นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์